آهنگ های من

[divider height=”50″ style=”default” line=”0″ “] بدون دردسر راستش را بگویم زیاد اهل موسیقی نیستم، حتی زیاد هم آهنگ گوش نمی‌کنم، اما بیشتر کسانی که آهنگ‌های مرا گوش کرده‌اند نظرشان این بوده که مجموعه کاملی است بطوری که تقریبا هر سلیقه‌ای فارق از سن و جنسیت را راضی نگه می‌دارد. در سرویس‌های مختلف پخش موسیقی زیادی […]